Predstavlja:

Sauna na vodi

Hot Mess, Nåpoleon Komplex, Modersohnstraße 35–45, Berlin
od 18. do 20. lipnja 2021.

Sauna na vodi – berlinsko društvo na ladanju za vrijeme lockdowna (također zvana Koronina arka)